Ks. prałat Dobromir Sieradzki

Ks. prałat Dobromir Sieradzki

Ks. prałat Dobromir Sieradzki

2018-12-13

Urodził się 4 stycznia 1932 w Zagórzu, na terenie diecezji gdańskiej, jako syn Henryka i Jadwigi zd. Bauza. Ochrzczony został 18 kwietnia 1933 w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mławie. W 1937 jego rodzina zamieszkała w Katowicach. Ojciec, zawodowy oficer wojskowy, zginął na początku II wojny światowej w 1939. Jako absolwent Szkoły Ogólnokształcącej Męskiej stopnia podstawowego i licealnego w Katowicach zdał egzamin dojrzałości w 1949. 

W tym samym roku został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia diakonatu przyjął 15 lutego 1954 w Krakowie z rąk ks. bp. Franciszka Jopa. Święceń prezbiteratu udzielił mu bp Lucjan Bernacki dnia 6 stycznia 1955 na Jasnej Górze w Częstochowie. Ks. Dobromir Sieradzki był wikariuszem w Łaziskach Górnych (1955) i Niedobczycach (1955-1957), katechetą w Katowicach (1957-1960), a następnie wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki w Giszowcu (do 1962). Po studiach z zakresu pedagogiki i katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1962-1967) pełnił przez rok posługę kapelana w klasztorze Sióstr Urszulanek oraz duszpasterza akademickiego w Rybniku, zaś w 1968 objął funkcję rektora w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Panewnikach. Był tam także duszpasterzem studentów. W ramach prac I Synodu Diecezji Katowickiej należał do Komisji Liturgicznej i Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego - Podkomisja Katechizacji Dzieci i Młodzieży.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zaaangażowanie ks. Sieradzkiego w dzieło katechizacji i formację przyszłych katechetów. Od 1972 był wykładowcą pedagogiki i katechetyki w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1977 został diecezjalnym wizytatorem nauki religii oraz koordynatorem sekcji referatów w ramach Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Katowicach. W 1993 został dyrektorem nowoerygowanego Kolegium Teologicznego Archidiecezji Katowickiej. Był także diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców oraz opiekunem szkół katolickich w archidiecezji. Przez kilka lat pełnił posługę spowiednika Sióstr Misjonarek Miłości. Na różnych etapach swojej drogi kapłańskiej należał do gremiów diecezjalnych: Rady Liturgicznej, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, Rady Naukowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach; był członkiem redakcji „Wiadomości Diecezjalnych”, a także Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego. W 1986 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W 2003 został zwolniony z wszystkich funkcji w Wydziale Katechetycznym oraz opiekuna szkół katolickich. Nadal posługiwał jako duszpasterz w kaplicy NSPJ w Panewnikach. Zmarł 12 grudnia 2009 w Panewnikach. Pochowany został w Katowicach. 

Historia

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 15.07.2024