Krótka historia Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa

W Klasztorze Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Niepokalanej (na podstawie własnych wspomnień)

2018-12-13

Po przemianach społeczno - politycznych roku 1956, wróciła do szkół katecheza. Katechetą w VII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach Ligocie został ks. Józef Tchórz. Jednocześnie  został On Rektorem Kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i ten czas, czyli rok 1956, kojarzę jako moment otwarcia tej Kaplicy dla wiernych. Na podstawie niepotwierdzonych formalnie informacji, przypominam sobie, że myślą związaną z powierzeniem tych dwóch funkcji księdzu Tchórzowi, był zamiar utworzenia w Kaplicy duszpasterstwa okolicznych szkół średnich.
Ta intencja nie została jednak zrealizowana, ponieważ katechezę w liceum przejęli Ojcowie Franciszkanie. Rektor w Kaplicy jednak pozostał i była ona nadal otwarta dla wiernych.

Lata 1956 - 1968 to czas, w którym funkcje rektora Kaplicy pełnili: ks. Józef Tchórz, a następnie ks. Jerzy Leichman i ks. Ignacy Żydziok,
Prawdziwy przełom w historii Kaplicy nastąpił z chwilą powierzenie funkcji  Rektora księdzu Prałatowi Dobromirowi Sieradzkiemu, co miało miejsce jesienią 1968 roku. Jego osobowość, podejmowane inicjatywy spowodowały, że wierni Kaplicy zaczęli tworzyć jedyną w swoim rodzaju  WSPÓLNOTĘ. W Kaplicy zawierano małżeństwa ( pierwsze już w grudniu 1968 roku), udzielano sakramentu chrztu św, a także wyprowadzanie zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku.

Kaplica nigdy nie miała problemów z naborem ministrantów, którzy byli dziećmi jej wiernych, a służbę zaczynali w wieku 5 , 6 lat. Ministrantami pozostawali do wieku dojrzałego, a zdarzało się, że przy ołtarzu spotykały się dwa pokolenia. Do Kaplicy wiernych przyciągały wspaniałe kazania ks. Prałata, a także prowadzone przez Niego spotkania mające na celu pogłębienie wiedzy religijnej i wiary. Tam też powstały zalążki duszpasterstwa akademickiego w Ligocie, które zaczęło w Kaplicy działać jeszcze przed FODĄ, a potem funkcjonowało równolegle. 

Początkowo duszpasterstwo to prowadził ks. Prałat, a następnie księża rekolekcjoniści Domu Rekolekcyjnego Sióstr, kolejno: śp. Ks. Engelbert Ramola i ks. Wojciech Zygmunt. Dynamiczny rozwój FODY spowodował naturalne wygaśnięcie duszpasterstwa w Kaplicy. 20 lat temu w Kaplicy powstała nowa służba liturgiczna i nowa mała wspólnota – szafarze nadzwyczajni komunii świętej. I tyle historii ponad 50 - ciu lat, w telegraficznym skrócie. Dzisiaj, po śmierci ks. Prałata, my, wierni Kaplicy i nasz nowy duszpasterz ks. Jacek Błaszczok, piszemy dalszy ciąg tej historii. 

Historia

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 15.07.2024